Özel Elitpark Hastanesi

Borç Yapılandırmasında Detaylar Netleşti

Vergi, KYK, trafik cezası gibi borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacakları gibi enflasyon farkının da sadece yüzde 10’unu ödeyecekler.

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçları kapsayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilen vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bu tarihten önce verilen idari para cezaları yapılandırılacak.

COVİD-19 CEZALARINA YAPILANDIRMA YOK

Hıfzıssıhha kurullarının Kovid-19 pandemisi dolayısıyla aldığı kararlara aykırı olarak maske takmayan, kısıtlamalara uymayan kişilere verilen para cezaları ile sigara yasakları dolayısıyla kesilen para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Bu cezalar için yapılandırma yapılmayacak.

Motorlu taşıt vergileri, Trafik cezaları, Seçim, nüfus, askerlik para cezaları, Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, İl özel idarelerinin, asli ve fer’i amme alacakları, Belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları,- Belediyelere olan su ve atık ücretleri.

Seyyare Güzellik Merkezi

BAŞVURULAR İÇİN YIL SONUNA KADAR SÜRE

Borcunu yapılandırmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların ilk taksiti de şubat ayında ödenecek. İzleyen taksitler 2’şer aylık dönemler halinde, azami 18 taksitte ödenecek.

PEŞİN ÖDEYENE BÜYÜK İNDİRİM

Borcunun tamamını ilk taksit süresi içinde, yani vergi borcunu ocak ayında, prim borcunu şubat ayında peşin olarak ödeyen kişilerden anaparanın tamamı ile enflasyon farkının sadece yüzde 10’luk kısmı alınacak. Enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek.İlk iki taksit süresi içinde borcun tamamının ödenmesi halinde ise anaparanın tamamı, enflasyon farkının ise yarısı alınacak.Borcunu peşin ödeyenlerin sağladığı avantajı anlamak için bir örnekle hesaplayalım. Örneğin, 1 Kasım 2016 tarihinde 10 bin TL anapara vergi borcu bulunan kişinin bugün karşı karşıya kaldığı borç tutarı gecikme faiziyle birlikte 17.710 TL’dir. Anaparaya gecikme faizi yerine yüzde 16.1 oranındaki indirimli enflasyon farkı uygulanacak. Böylece 7710 TL gecikme faizi yerine 1610 TL enflasyon farkı dikkate alınacak. Ödemeyi taksitle yapan 10.000 TL anapara + 1610 TL faiz = 11.610 TL ödeyecek.

Ödemeyi ilk taksit süresinde (vergi borçlarında ocak, prim borçlarında şubat ayında) peşin olarak yapan kişi, 1610 TL’lik enflasyon farkının sadece 161 TL’sini ödeyecek. Enflasyon farkının geri kalanı silinecek. 10.161 TL ödeyerek, geri kalan borçlardan kurtulacak.

İlk iki taksit süresi içinde tamamını ödemeyi seçen kişi ise 805 TL enflasyon farkı artı 10 bin TL tutarındaki anaparayı ödeyecek. Bu düzenleme her ne kadar af olarak kabul edilmese de sadece Kasım 2016’dan bu yana yaşanan yüzde 97 enflasyon dikkate alındığında, borcun anaparası enflasyon karşısında yarı yarıya erimiş olacak.

Çorumgaz
Benzer Haberler...

Yorum Yap

Don`t copy text!
WhatsApp Whatsapp İhbar Hattı